Вашуленко О.В. ДПА 2014. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання ОНЛАЙН

Вашуленко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : 4-й клас / О.В. Вашуленко. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 88 с.
Державна підсумкова атестація з читання проводиться у формі підсумкової контрольної роботи, В основу відбору змісту навчального матеріалу, який підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з читання для 1-4 класів.
Підсумкова контрольна робота з читання складається з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1-5); 2 завдання відкритого типу (завдання 6, 7) з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 8).
Контрольна робота триває 40 хв, з них: 5 хв — інструктаж учнів; 35 хв — самостійне виконання завдань.
Оцінювання виконаної роботи здійснюється таким чином.
За правильне виконання завдань закритого типу (завдання 1-5) виставляється по 1 балу.

Завдання відкритого типу (завдання 6 і 7) оцінюються в межах 2 балів кожне: 2 бали — завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність, план повністю відповідає тексту; 1 бал — завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано. Якщо завдання складається з двох частин, то виставляється по 1 балу за кожну правильно виконану частину завдання.
Завдання 8 — творче — оцінюється в межах 3 балів. Ураховуються зміст; логічність і послідовність викладу; висловлення (обґрунтування) власної думки, елементарних емоційно-оцінних суджень і ставлень; використання засобів художньої виразності у висловлюванні.
Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.
Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×