Category Archives: Німецька мова для школярів

Робочий зошит до підручника німецької мови «H@llo, Freunde!» для 11 класу (7)

Робочий зошит до підручника німецької мови «H@llo, Freunde!» для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, сьомий рік навчання), рівень стандарту, академічний рівень/С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва.— 2-ге вид., випр. і доп.— Х.: Ранок, 2014.— 112 с.
Робочий зошит, який входить до складу навчально-методичного комплексу, містить завдання різних типів для вдосконалення основних мовних і мовленнєвих вмінь, насамперед навичок писемного мовлення й аудіювання. Може використовуватися як для роботи у класі, так і для самостійного опрацювання. Для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну за програмою рівня стандарту, академічного рівня (сьомий рік навчання), затвердженою Міністерством освіти і науки України.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови: 11 клас / уклад. : Коваленко О. Я., Горбач Л. В., Трінька Г. Ю. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013.
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах — формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови для 9 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови: 9 клас / уклад. : О.Я. КОВАЛЕНКО, Л.В. ГОРБАЧ, Г.Ю. ТРІНЬКА. – К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі навчальних закладів системи загальної середньої освіти складено відповідно до чинної Програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Зміст і формат іспиту враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах — формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок.

Розв’язання вправ та завдань до підручників «НІМЕЦЬКА МОВА» Н. П. Басай, «НІМЕЦЬКА МОВА» Р. О. Кириленко, В. І. Оря, «НІМЕЦЬКА МОВА» С. І. Сотникової, Г. В. Гоголєвої

Готові домашні завдання. 10 клас. Розв’язання вправ та завдань до усіх шкільних підручників. Кн. 1. — X.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2012.— 1312 с.
Якісна і найповніша збірка для батьків! Посібник містить розв’язання вправ і завдань до основних і додаткових підручників, що відповідають переліку підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У виданні запропоновані розв’язання завдань з таких предметів: математика (2 підручники), алгебра (4 підручники), геометрія (З підручники), фізика (5 підручників), хімія (2 підручники), українська мова (З підручники), російська мова (2 підручники), англійська мова (З підручники), німецька мова (З підручники), біологія (З підручники).
Допоможіть дитині — поясніть незрозуміле!×