Category Archives: Культурология для школьников

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 11 класс ОНЛАЙН

Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс.: [учебник] / Л.А. Рапацкая. — М., 2013. — 384 с.
Задача курса — сформировать у учащихся целостные представления об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира.
Автор отобрал из мировой художественной культуры то, что наиболее близко соприкасалось с русской культурой, питало ее, взаимодействовало с ней, то, что является актуальным художественным наследием современности.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури для 9 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури: 9 клас / уклад. : Л.М. Масол, О.В. Гайдамака. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
У посібнику «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 9 клас» подано 10 варіантів робіт, кожний з яких містить завдання різного типу та складності, їх виконання дає змогу визначити рівень засвоєння учнями чинної навчальної програми з художньої культури, яка узагальнює знання і вміння учнів з мистецьких дисциплін в основній школі. Зміст завдань охоплює основні розділи й теми шкільного курсу художньої культури, метою якого є художньо-естетичний розвиток особистості й формування комплексу ключових, предметних і міжпредметних компетентностей.

×