Жовтобрюх В. Ф. Повний курс української мови та літератури в тестах

Повний курс української мови та літератури в тестах / В. Ф. Жовтобрюх, В. В. Паращич. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014.— 496 с. — (Серія «Енциклопедія тестових завдань»).
ISBN 978–617–09–1748–5

Видання являє собою збірник тестових завдань з української мови та літератури і містить усі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу української мови та літератури (5–11 класи). До всіх завдань закритого типу й на встановлення відповідності подано відповіді.
Посібник призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів і тих, хто хоче систематизувати й повторити матеріал шкільного курсу української мови та літератури; вчителів української мови та літератури.
СОДЕРЖАНИЕ
Передмова 3
Українська мова
Розділ 1. Фонетика
Звуки мови й звуки мовлення 6
Вимова звуків і позначення їх на письмі 8
Склад. Наголос 13
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків 17
Розділ 2. Лексикологія. Фразеологія
Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Лексична помилка 19
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми 24
Групи слів за походженням. Активна й пасивна лексика. Групи слів за їх уживанням 27
Фразеологія 31
Розділ 3. Будова слова
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова 34
Спільнокореневі слова й форми слова. Незмінні й змінні слова. 37
Розділ 4. Словотвір
Словотвір 41
Розділ 5. Морфологія
Іменник 46
Прикметник 58
Числівник 65
Займенник 70
Дієслово 75
Дієприкметник — особлива форма дієслова 84
Дієприслівник — особлива форма дієслова 88
Прислівник 92
Прийменник 96
Сполучник 99
Частка 104
Вигук 107
Розділ 6. Орфографія
Орфографія. Орфоепія. Будова слова. Словотвір 109
Орфографія. Морфологія 115
Правопис іменників 115
Правопис прикметників 117
Правопис числівників 119
Правопис займенників 120
Правопис дієслів 121
Правопис дієприкметників 122
Правопис дієприслівників 123
Правопис прислівників 124
Правопис прийменників 125
Правопис сполучників 125
Правопис часток 125
Розділ 7. Синтаксис
Словосполучення. Речення 128
Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени
двоскладного речення 132
Односкладні речення 137
Другорядні члени у двоскладному та односкладному реченні 145
Речення з однорідними членами 150
Речення зі звертаннями, вставними словами 157
Речення з відокремленими членами 162
Складносурядне речення 168
Складнопідрядне речення 175
Безсполучникове складне речення 185
Складне речення з різними видами зв’язку 192
Способи передачі чужого мовлення 202
Українська література
5 клас
Міфи та легенди українців, народні перекази 208
Народні й літературні казки 216
Загадки. Прислів’я та приказки 230
Творчість Леоніда Глібова 232
Літописні оповіді. Творчість О. Олеся 234
Творчість Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Гуцала, М. Рильського 239
Творчість Гр. Тютюнника, М. Вінграновського 248
6 клас
Усна народна творчість. Календарно-обрядові пісні 254
Пісні літературного походження 259
М. Вороний. «Євшан-зілля» 262
Творчість Т. Шевченка 264
Творчість Лесі Українки 266
В. Винниченко. «Федько Халамидник» 268
Творчість С. Чернілевського 270
Творчість І. Жиленко 272
О. Іваненко. «Друкар книжок небачених» 275
Творчість Е. Андієвської 276
В. Нестайко. «Тореадори з Васюківки» 279
Я. Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера» 280
Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9» 283
Творчість Л. Глібова 287
Творчість С. Руданського 289
Творчість П. Глазового 291
7 клас
Усна народна творчість. Суспільно-побутові пісні. Коломийки 293
Іван Франко. «Захар Беркут» 295
Творчість Т. Шевченка 298
А. Чайковський. «За сестрою» 300
М. Стельмах. «Гуси-лебеді летять» 302
Гр. Тютюнник. «Климко» 304

О. Стороженко. «Скарб» 307
Б. Лепкий. «Мишка» 308
Творчість Л. Костенко 310
Б. Харчук. «Планетник» 311
Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки» 313
Л. Пономаренко. «Гер переможений» 315
Творчість В. Симоненка 316
Творчість А. Малишка 318
А. Дімаров. «Блакитна дитина» 320
Творчість В. Голобородька, Л. Кисельова 323
8 клас
Українські історичні пісні 328
Пісні Марусі Чурай 332
Українські народні думи 333
Давньоруська пам’ятка «Слово про похід Ігорів» 335
Творчість Т. Шевченка 337
І. Франко. «Іван Вишенський» 341
Творчість Лесі Українки 342
Творчість В. Сосюри 345
Творчість Б. Олійника 346
Творчість В. Підпалого 349
Творчість І. Малковича 351
І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч» 353
М. Коцюбинський. «Дорогою ціною» 357
О. Назарук. «Роксоляна» 359
Творчість В. Дрозда 361
Творчість В. Самійленка 363
Творчість О. Чорногуза 364
9 клас
Родинно-побутові пісні 367
Українське весілля 369
Українські народні балади 371
Українська середньовічна література XI–XV ст. Біблія 373
Оригінальна література княжої Руси-України. «Повість минулих літ» 376
Оригінальна література княжої Руси-України. «Києво-Печерський патерик» 376
Українська література ренесансу і бароко. Іван Вишенський 377
Українська література ренесансу і бароко. «Історія русів». Козацькі літописи 377
Українська література ренесансу і бароко. Поезія. Драматургія 378
Творчість Г. Сковороди 380
Творчість І. Котляревського 382
Творчість Г. Квітки-Основ’яненка, М. Гоголя 384
Українські поети-романтики 386
Творчість Т. Шевченка 387
Творчість П. Куліша 391
Марко Вовчок. «Максим Гримач» 393
І. Багряний. «Тигролови» 394
Сучасна зорова поезія 395
Творчість В. Герасим’юка 396
10 клас
І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я» 397
Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 399
І. Карпенко-Карий. «Мартин Боруля» 402
М. Старицький. «Оборона Буші» 404
Творчість І. Франка 405
Б. Грінченко. «Каторжна» 409
Творчість М. Коцюбинського 409
О. Кобилянська. «Земля» 412
В. Стефаник. «Камінний хрест» 415
Творчість Лесі Українки 416
Творчість М. Вороного 418
Творчість О. Олеся 419
В. Винниченко. «Момент» 420
11 клас
Поезія. П. Тичина 422
Літературний авангард. М. Семенко 423
Київські «неокласики». М. Зеров 424
Київські «неокласики». М. Рильський 425
Поезія. Є. Плужник 425
Проза. М. Хвильовий 426
Проза. Г. Косинка 428
Проза. Ю. Яновський 429
Проза. В. Підмогильний 431
Проза. Остап Вишня 433
Драматургія. М. Куліш 434
Українська література за межами України. Б.-І. Антонич 436
Українська література за межами України. О. Турянський 437
Еміграційна література. Є. Маланюк 438
Еміграційна література. І. Багряний 440
Українська література 1940–1950-х рр. О. Довженко 442
Поети-шістдесятники. В. Симоненко 444
Поети-шістдесятники. Д. Павличко 445
Поети-шістдесятники. І. Драч 446
Поети-шістдесятники. М. Вінграновський 447
Поети-шістдесятники. Л. Костенко 447
Поети-шістдесятники. В. Стус 450
Проза другої половини ХХ ст. О. Гончар 452
Проза другої половини ХХ ст. Гр. Тютюнник 453
Проза другої половини ХХ ст. В. Шевчук 453
Українська історична проза. П. Загребельний 454
Повторення, сучасний літературний процес 455
Відповіді
Українська мова 462
Українська література 470

Зразок

Жовтобрюх В. Ф., Паращич В. В. Повний курс української мови та літератури в тестах


ВНИМАНИЕ! Формат файла с книгой — Защищенный PDF. Чтобы узнать, как открыть файл, пожалуйста, посмотрите видео: http://hum.edu-lib.com/kak-otkryit-elektronnuyu-knigu-v-formate-zashhishhennyiy-pdf
Для чтения книги скачайте бесплатную программу Adobe Reader

Похожие публикации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×