Кіндзерська Ю. Англійська мова 9 клас. Відповіді на завдання ДПА 2014 ОНЛАЙН

Кіндзерська Ю. Англійська мова 9 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації. — Тернополь, 2014. — 160 с.
Посібник містить орієнтовні зразки відповідей на білети збірника завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови для 9 класу (уклад. : О. Я. Коваленко та ін. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014, —224 с.).
Призначений для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій та ліцеїв.
Завдання з читання передбачають перевірку рівня сформованості мовних навичок та мовленнєвих умінь: правильного розуміння мовного матеріалу і мовленнєвої ситуації, рівня сформованості комунікативної компетенції.
Завдання з письма складаються з двох частин: 1) завдання закритої форми, які полягають у виборі правильної відповіді й мають на меті перевірити рівень засвоєння учнями лексичних, граматичних, семантичних та прагматичних навичок; 2) завдання відкритої форми, які передбачають створення власного, обмеженого за обсягом висловлення відповідно до заданої комунікативної ситуації.

Усне мовлення спрямоване на виявлення рівня сформованості в учнів умінь і навичок чітко й послідовно висловлювати свої думки з приводу певної проблемної ситуації та вміння вести бесіду, правильно реагуючи на поставлені запитання.
У посібнику наведено відповіді на всі завдання, подані в білетах. У деяких білетах обсяг тематичного висловлення-зразка перевищує вимоги чинної програми, що дає можливість учням вибрати необхідну інформацію відповідно до рівня їхньої мовної підготовки. Кожна тема-зразок має комунікативно спрямований характер.
Окрім того, тексти усних тем і завдання з письма відкритої форми супроводжуються паралельним українським перекладом, що сприятиме кращому розумінню та засвоєнню їхнього змісту.
Мета посібника — полегшити учням підготовку до державної підсумкової атестації з англійської мови в 9 класі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×