Власов В. С. Підготовка до ЗНО 2014. Історія України: комплексне видання ОНЛАЙН

Власов В. С. Історія України: комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. К., 2014. 336 с.
Призначення книги -допомогти вам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України: пригадати вже вивчене та повторене за шкільними підручниками та потренуватися в розв’язуванні тестових завдань у форматі ЗНО.
У структурі посібника реалізовано три принципи:
1) виклад навчального матеріалу за розділами відповідно до програми ЗНО з історії України;
2) оптимальна пропозиція тестових завдань до розділу па перевірку опрацьованого змістового матеріалу; 3) достатня кількість тренувальних тестів (варіантів у форматі ЗНО) за специфікацією Українського Центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
ЗМІСТ
1. Стародавня історія України………..— 5
Тренувальний тест до теми 1
2. Виникнення та розквіт Київської Русі…….14
Тренувальний тест до теми 2
3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава ……….-22
Тренувальний тест до теми З
4. Політичний устрій, соціально-екоиомічний і культурний розвиток Київської Русі га Галицько-Волипської держави в 9 14 ст. ….. 32
Тренувальний тест до теми 4
5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині 14 — першій половині 16 ст.)……………….— 41
Тренувальний тест до теми 5
6. Українські землі в другій половині 16 ст. — 51
Тренувальний тест до теми 6
7. Українські землі в першій половині 17 ст. —64
Тренувальний тест до теми 7
8. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст……72
Тренувальний тест до теми 8
9. Українські землі наприкінці 50-х — 80-х рр. 17ст. ………………….-82
Тренувальний тест до теми 9
10. Українські землі наприкінці 17 -у першій половині 18 ст. ………….-91
Тренувальний тест до теми 10
11. Українські землі в другій половині 18 ст. ………- 101
Тренувальний тест до теми 11
12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18 у першій половині 19 ст……….- 111
Тренувальний тест до теми 12
13. Західноукраїнські землі наприкінці 18 у першій половині 19 ст. ………..- 121
14. Культура України кінця 18 — першої половини 19 ст……………..-123
Тренувальний тест до теми 14
15. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст……………….-131
Тренувальний тест до теми 15

16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині 19 ст…………….138
17. Культура України в другій половині 19 на початку 20 ст………………-140
Тренувальний тест до теми 16 -17
18. Українські землі у складі Російської імперії на початку 20 ст……………-151
19. Західноукраїнські землі на початку 20 ст. …………….. — 157
Тренувальний тест до теми 18-19
20. Україна в Першій світовій війні………..-162
21. Українська революція…………….-165
Тренувальний тест до теми 20-21
22. Україна н боротьбі за збереження державної незалежності (1918 1920 рр.)…………-175
Тренувальний тест до теми 22
23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 1928 рр.)……………..-191
Тренувальний тест до теми 23
24. Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)…………………198
Тренувальний тест до теми 24
25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.) …………- 212
Тренувальний тест до теми 25
26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) ……………..-221
Тренувальний тест до теми 26
27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 па початку 1950-х рр………..-234
Тренувальний тест до теми 27
28. Україна в умовах десталіиізації (1953-1964 рр.)…………………-242
Тренувшіьний тест до теми 28
29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965 — 1985 рр.)……..-252
Тренувальний тест до теми 29
30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України………….-263
31. Україна в умовах незалежності ……………-268
Тренувальний тест до теми З0 — 31
Тренувальні тести у форматі ЗНО……….279
Відповіді на тестові завдання………-333
Часть 1

Часть 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×