Пономарьова K.I. ДПА 2014. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для 4 класу ОНЛАЙН

Пономарьова K.I. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою: 4 клас / К.І. Пономарьова, Л.A. Гайова. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 96 с.
Пропоновані в посібнику комбіновані контрольні роботи призначені для державної підсумкової атестації учнів 4 класу з української мови (мови навчання). їх зміст розроблено відповідно до вимог навчальної програми з української мови для 1-4 класів (Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. — К.: Початкова школа, 2006; 2007).
Комбіновані контрольні роботи передбачають перевірку мовленнєвих і правописних умінь учнів, а також їхньої здатності практично застосовувати здобуті мовні знання. Для перевірки мовленнєвих умінь пропонуємо учням написати зв’язний текст на задану тему, правописних — списати запропонований текст. Мовні знання й уміння перевіряємо за допомогою завдань тестового характеру.
Атестаційні контрольні роботи з української мови містять сім завдань, серед яких: три тестових завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів; одне завдання на встановлення відповідності, в якому треба з’єднати лініями або стрілочками відповідні частини; одне відкрите завдання, що виконується письмово; текст для списування (55-60 слів) і творче завдання — написання тексту на задану тему (5-7 речень).
Оцінювання комбінованих контрольних робіт здійснюється відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.11 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» таким чином:
— кожне тестове завдання закритого типу і завдання на встановлення відповідності оцінюємо 1 балом;

— відкрите завдання — 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, учень одержує 1 бал);
— списаний текст — 3 балами, якщо учень не допустив помилок; 2 балами, якщо допущено 1—3 помилки; 1 балом, якщо допущено 4 і більше помилок;
— творче завдання оцінюємо 3 балами: 1 бал за зміст висловлювання, 1 бал за використання виражальних засобів мови (порівнянь, епітетів, синонімів тощо), 1 бал за грамотність (враховуються помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою для початкової школи).
Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×