Німецька мова 9 клас. Відповіді на завдання ДПА 2014 ОНЛАЙН

Німецька мова. 9 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації (письмово). — Тернопіль, 2014. — 32 с.
У збірнику подано розвязки та вказівки до виконання ДПА-2014, що продиться за «Збірником завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови для 9 класу» (авт. О.Я. Коваленко та ін.).

Алексашкина Л. Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века для 10 класса (базовый и профильный уровни) ОНЛАЙН

Алексашкина Л. Н. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс : учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) / Л. Н. Алексашкина, В. А. Головина; под ред. Л. Н. Алексашкиной. — 3-е изд., стер. — М., 2010. — 431 с. : ил.
Учебник позволяет старшеклассникам составить целостное представление о всеобщей истории с древности до конца Нового времени, развить умения анализировать и систематизировать исторические факты, решать проблемные задачи. В книге содержатся источники и историографические материалы, предназначенные для углубленного изучения предмета. Учебник является составной частью линии пособий для 10—11 классов.

Афанасьева О. В. Английский язык. Книга для чтения для 7 класса ОНЛАЙН

Английский язык. Книга для чтения. VII класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка / авт.-сост. О. В. Афанасьева [и др.]. — 9-е изд. М., 2012. — 127 с.
Книга для чтения является частью учебно-методического комплекта но английскому языку для VII класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языки.
Книга состоит из двух частей. Первая часть повесть известной английской писательницы Инид Влайтон «Великолепная пятёрка на острове сокровищ». Вторая часть предназначены для чтения на отдыхе, во время каникул или в свободное время дома. В неё вошли тексты об интересных людях и фактах.

Наровлянський О.Д. Збірник завдань для ДПА 2014 з правознавства для 11 класу ОНЛАЙН

Наровлянський О.Д. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства : 11-й кл. / Олександр Данилович Наровлянський. — К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. — 48 с.
Збірник призначений для перевірки рівня засвоєння програмного матеріалу з правознавства під час державної підсумкової атестації.
Усі запропоновані варіанти завдань рівноцінні за складністю. Кожний варіант складається з 10 завдань різної форми. Перед виконанням кожного завдання уважно перечитайте його умови, а також варіанти відповідей, там, де вони є. У завданнях 1—5 запропоновано чотири варіанти відповіді, серед яких треба вибрати один правильний.Коваленко Л.T. Збірник завдань для ДПА з української літератури для 11 класу ОНЛАЙН

Коваленко Л.T. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури : 11-й кл. / Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2014. — 144 с.
Державна підсумкова атестація з української літератури в 11-му класі за курс повної загальпої середньої освіти проводиться у 2013/2014 н. р. у формі тестування. Його мета — перевірити відповідність знань, умінь і навичок випускників загальноосвітніх навчальних закладів програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів за курс середньої школи.

×