ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства : 11 клас / уклад. : Т.О. Ремех. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Державна підсумкова атестація з правознавства проводиться для учнів профільних класів (суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль) у письмовій формі за збірником завдань для державної підсумкової атестації з правознавства, в якому вміщено 15 варіантів по 12 типових завдань у кожному, які охоплюють усі розділи відповідної навчальної програми з правознавства для профільного рівня

ДПА 2013. Сборник изложений для государственной итоговой аттестации по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке для 11 класса ОНЛАЙН

ГИА 2013. Сборник изложений для государственной итоговой аттестации по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке: 11 класс / сост. : Е.И. Быкова, Ж.А. Кошкина. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
В данный сборник включены тексты изложений для государственной итоговой аттестации но русскому языку в 11-м классе общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. Сборник составлен в соответствии с требованиями действующей программы по русскому язьжу и критериями оценивания учебных достижений учащихся.

ДПА 2013. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по русскому языку для 11 класса ОНЛАЙН

ГИА 2013. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по русскому языку : 11 класс / сост. : Е.И. Быкова, Ж.А, Кошкина. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Предлагаемый сборник заданий для государственной итоговой аттестации по русскому языку составлен в соответствии с действующими учебными программами для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке.
Сборник заданий предназначен для проверки знаний учащихся 11 классов по основным разделам учебной программы школьного курса русского языка, а именно: «Фонетика», «Лексикология», «Словообразование», «Орфография», «Морфология», «Синтаксис», «Пунктуация», «Развитие речи».

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Людина і світ» для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Людина і світ» : 11 клас / уклад. : Т.В. Бакка, Т.В. Мелещенко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Людина і світ» (рівень стандарту, академічний і профільний рівень) призначено для моніторингу якості знань учнів. Завданням атестаційної роботи є виявлення засвоєння учнями/ученицями системи суспільствознавчих знань, рівня сфор-мованості в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок.ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Філософія» для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Філософія» : 11 клас / уклад. : Т.В. Бакка, Т.В. Мелещенко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсу «Філософія» призначено для моніторингу якості знань учнів/учениць. Завданням атестаційної роботи є виявлення засвоєння учнями/ученицями системи філософських знань, рівня сформованості в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок.

×