Власов В.С. Історія України : комплексне видання для підготовки до ЗНО ОНЛАЙН

Власов В.С. Історія України : комплексне видання / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К., 2014. — 336 с.
Призначення книги, яку ви тримаєте в руках, — допомогти вам у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України: пригадати вже вивчене та повторене за шкільними підручниками та потренуватися в розв’язуванні тестових завдань у форматі ЗНО.
У структурі посібника реалізовано три принципи:
1) виклад навчального матеріалу за розділами відповідно до програми ЗНО з історії України;
2) оптимальна пропозиція тестових завдань до розділу на перевірку опрацьованого змістового матеріалу; 3) достатня кількість тренувальних тестів (варіантів у форматі ЗНО) за специфікацією Українського Центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Навчальний матеріал подано конспективно, аби привернути увагу до основного, нагадати канву історичного процесу, допомогти відновити в пам’яті логіку історичних подій та явищ, найважливіші дати та персоналі!. Якщо під час підготовки у вас виникає потреба пригадати деталі перебігу історичних подій, подробиці життя історичних постатей, звертайтеся до підручників та посібників, де матеріал викладений докладніше (приміром, «Довідника для абітурієнтів та школярів: повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів», автори: С. Кульчицький, Ю. Мицик, В. Власов), адже інколи тестові завдання охоплюють більший обсяг навчального матеріалу, ніж той, що його викладено в посібнику.
ЗМІСТ
1. Стародавня історія України—————5
Тренувальний тест до теми 1
2. Виникнення та розквіт Київської Русі——14
Тренувальний тест до теми 2
3. Київська Русь за часів роздробленості.
Галицько-Волинська держава ————22
Тренувальний тест до теми З
4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в 9-14 ст.—32
Тренувальний тест до теми 4
5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині 14 — першій
половині 16 ст.)———————-41
Тренувальний тест до теми 5
6. Українські землі в другій половині 16 ст.—51
Тренувальний тест до теми 6
7. Українські землі в першій половині 17 ст. — — 64
Тренувальний тест до теми 7
8. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст.——-72
Тренувальний тест до теми 8
9. Українські землі наприкінці 50-х — 80-ті рр. 17 ст.————————82
Тренувальний тест до теми 9
10. Українські землі наприкінці 17 — у першій половині 18 ст. —————91
Тренувальний тест до теми 10
11. Українські землі в другій половині 18 ст. — 101
Тренувальний тест до теми 11
12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-у першій половині 19 ст.—————111
Тренувальний тест до теми 12
13. Західноукраїнські землі наприкінці 18 — у першій половині 19 ст.—————121

14. Культура України кінця 18 — першої половини 19 ст.———————123
Тренувальний тест до теми 13-14
15. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст.———————-131
Тренувальний тест до теми 15
16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині 19 ст.——-138
17. Культура України в другій половині 19 — на початку 20 ст. ———————140
Тренувальний тест до теми 16-17
18. Українські землі у складі Російської імперії на початку 20 ст.—————151
19. Західноукраїнські землі на початку 20 ст. — — 157
Тренувальний тест до теми 18-19
20. Україна в Першій світовій війні———162
21. Українська революція—————-165
Тренувальний тест до теми 20-21
22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.) ———175
Тренувальний тест до теми 22
23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)—-191
Тренувальний тест до теми 23
24. Радянська модернізація України (1929-1938 рр.)———————198
Тренувальний тест до теми 24
25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.) —212
Тренувальний тест до теми 25
26. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)———————221
Тренувальний тест до теми 26
27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 — на початку 1950-х рр.———-234
Тренувальний тест до теми 27
28. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)———————242
Тренувальний тест до теми 28
29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)——252
Тренувальний тест до теми 29
30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України—-263
31. Україна в умовах незалежності ———268
Тренувальний тест до теми 30-31
Тренувальні тести у форматі ЗНО———-279
Відповіді на тестові завдання—————333

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×