Панчук І. Історія України : комплексна підготовка до ЗНО-2015 ОНЛАЙН

Панчук І. Історія України : комплексна підготовка до зовншінього незалежного оцінювання /І. Панчук. — Тернопіль, 2014. —464 с.
Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО. У виданні представлено теоретичні відомості, різноманітні словниково-довідкові й інші допоміжні матеріали та тестові видання з історії України (від найдавніших часів до наших днів) з відповідями, що дають змогу здійснити перевірку знань, умінь і навичок з цього курсу-
Для абітурієнтів, учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних.
ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………………….З
Основні скорочення……………………………………………………….4
Тема 1. Стародавня історія України…………………………………………………7
Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі………………………………………..21
Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава………………34
Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в ІХ-ХІУ ст………………………46
Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)………………………………………………….58
Тема 6. Українські землі в другій половині XVI ст………………………………….73
Тема 7. Українські землі у першій половині XVII ст…………………………………89
Тема 8. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст…….101
Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті рр. XVII ст……………………..114
Тема 10. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст………………129
Тема 11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст…………………………….144
Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині XIX ст….158
Тема 13. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст………….171

Тема 14. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст……………………..181
Тема 15. Наддніпрянська Україна у другій половині XIX ст…………………………..190
Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині XIX ст………………206
Тема 17. Культура України другої половини XIX — початку XX ст………………………21б
Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст………………235
Тема 19. Західноукраїнські землі на початку XX ст…………………………………246
Тема 20. Україна в Першій світовій війні…………………………………………253
Тема 21. Українська революція…………………………………………………..262
Тема 22. Український державотворчий процес (1918-1920 рр.)…………………………276
Тема 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)………….304
Тема 24. Україна в 1929-1938 рр…………………………………………………319
Тема 25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.)………………………………….335
Тема 26. Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.)….350
Тема 27. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1946 — на початку 1950-х років…..368
Тема 28. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)….383
Тема 29. Україна у період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)………..401
Тема ЗО. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України…………………422
Тема 31. Україна в умовах незалежності……………………………………………436
Додатки…………………………………………………………………………

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт находят по фразам:

×