Category Archives: Немецкий язык

Робочий зошит до підручника німецької мови «H@llo, Freunde!» для 11 класу (7)

Робочий зошит до підручника німецької мови «H@llo, Freunde!» для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова, сьомий рік навчання), рівень стандарту, академічний рівень/С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва.— 2-ге вид., випр. і доп.— Х.: Ранок, 2014.— 112 с.
Робочий зошит, який входить до складу навчально-методичного комплексу, містить завдання різних типів для вдосконалення основних мовних і мовленнєвих вмінь, насамперед навичок писемного мовлення й аудіювання. Може використовуватися як для роботи у класі, так і для самостійного опрацювання. Для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну за програмою рівня стандарту, академічного рівня (сьомий рік навчання), затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Сотникова С. І. Німецька мова 5—10 класи: Календарно-тематичний план

Сотникова С. І. Німецька мова. 5—10 класи: Календарно-тематичний план (до підручника С. І. Сотникової, друга іноземна мова), рівень стандарту, академічний рівень / С. І. Сотникова, Т. Ф. Білоусова, Г. В. Гоголєва.— Х.: Ранок, 2011.— 128 с.
Календарно-тематичний план укладено відповідно до чинної навчальної програми з німецької мови (5—10 класи) рівня стандарту, академічного рівня для другої іноземної мови таким чином, щоб учителеві було зручно працювати: він міг перерозподілити уроки в темі або між темами, поставити дати за своїм розкладом тощо.
Учитель може користуватися однією книжкою, незалежно від того, в скількох класах він працює.

Бим И. Л. и др. Немецкий язык. Учебник для 8 класса ОНЛАЙН

Немецкий язык. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / |И. Л. Бим, Л. В. Садомова, Ж. Я. Крылова и др. — 12-е изд. — М., 2013. — 239 с. : ил. — (Академический школьный учебник).
Учебник является составной частью УМК «Немецкий язык» для 8 класса общеобразовательных учреждений авторов И. Л. Бим и др. Материал учебника рассчитан на три часа в неделю. Учебник чётко структурирован, разделён на главы, каждая из которых состоит из блоков, представляющих собой отдельные структурные единицы, нацеленные на реализацию доминирующих видов учебной и речевой деятельности. Учебник содержит также немецко-русский словарь и грамматические таблицы.

Все домашние задания по немецкому языку для 11 класса к учебнику Г. И. Ворониной ОНЛАЙН

Все домашние задания : 11 класс : решения, пояснения, рекомендации. — 6-е изд., испр. и доп. — М., 2012. — (Все домашние задания).
Пособие содержит подробные решения, комментарии, пояснения всех домашних заданий ко всем основным учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, по русскому языку, математике, физике, химии, английскому и немецкому языкам.Все домашние задания по немецкому языку для 10 класса к учебнику Г. И. Ворониной ОНЛАЙН

Все домашние задания : 10 класс : решения, пояснения, рекомендации. — В 84 6-е изд., испр. и доп. — М., 2012. — (Все домашние задания).
Пособие содержит подробные решения, комментарии, пояснения всех домашних заданий ко всем основным учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, по русскому языку, математике, физике, химии, английскому и немецкому языкам.

×