Category Archives: Английский язык для учителей и преподавателей

Биболетова М. 3. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Enjoy English для 7 класса ОНЛАЙН

Биболетова М. 3., Трубанева Н. Н., Бабушис Е. Е. Английский язык: Книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 7 кл. общеобразовательных учреждений — Изд. третье, доп.— Обнинск:, 2009 — 72 с.
Книга для учителя является неотъемлемой частью учебно-методического комплекта «Английский с удовольствием» для 7-го класса для общеобразовательных учреждений. В книге для учителя вы найдете информацию об УМК в целом и его отдельных компонентах, методические рекомендации (в том числе подробное тематическое и поурочное планирование учебного процесса, рекомендации по проведению проектов, по обучению разным видам речевой деятельности), тексты для аудирования, тексты видеоуроков, подробные ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради. Содержание книги представлено в удобном виде, позволяющем учителю легко планировать урок, сочетая все компоненты УМК.

Павліченко О. М. Англійська мова. Граматичний практикум II рівень

Англійська мова. Граматичний практикум. II рівень / О. М. Павліченко ; за заг. ред. І. О. Князєвої. — 8-е вид., випр. і доповн. — Х. : Вид-во «Ранок», 2014. — 304 с. : іл. ISBN 978-617-09-1559-7
Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти і сформулювати правила англійської граматики, та тести з ключами для перевірки та самоконтролю.
Посібник укладений відповідно до шкільної програми з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш повному опрацюванню граматичного матеріалу учнями в школі та вдома.

Мясоєдова С. В. Англійська мова 6 клас: плани-конспекти уроків (до підручника А. М. Несвіт)

Англійська мова. 6 клас : плани-конспекти уроків (до підруч. А. М. Несвіт) / С. В. Мясоєдова. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 224 с.: іл.
ISBN 978-617-09-2291-5
Посібник являє собою плани-конспекти уроків англійської мови до підручника А. М. Несвіт для учнів 6-го класу. Побудований відповідно до чинної програми з англійської мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. Містить календарне планування, розробки 74 уроків, у яких застосовуються різноманітні форми й методи роботи з класом.

Власова Е. Б. Школьные олимпиады. Английский язык 5-8 классы+аудио ОНЛАЙН

Власова Е. Б. Школьные олимпиады. Английский язык. 5—8 классы / Е. Б. Власова. — 6-е изд. — М., 2013. — 176 с. — (Школьные олимпиады).
В методическое пособие включены рекомендации по проведению олимпиады по английскому языку для 5-8 классов школы с углубленным изучением английскою языка. В книге рассмотрены различные подходы к составлению текстов, проверке и оценке заданий, принципы выявления и поощрения победителей, а также образцы вариантов олимпиадных заданий с подробными ответами.Самойлюк Н. В. Уроки англійської мови 7 клас (за підручником Л. В. Биркун та ін.) ОНЛАЙН

Самойлюк Н. В. Уроки англійської мови. 7 клас (за підручником Л. В. Биркун, Н. О. Колтко, С. В. Богдан) / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін. — X., 2010. — 176 с. — (Б-ка журн. «Англійська мова та література»; Вип. 9 (93)).
У методичному посібнику подано плани-конспекти уроків з англійської мови до підручника Л. В. Биркун, П. О. Колтко, С. В. Богдан «OUR ENGLISH» для учнів 7 класу. Побудований шдповідно до чинної програми з англійської мови. Посібник містить розробки 100 уроків, на яких застосовуються рівні форми й методи роботи.
Для студетів факультетів іноземних мов, молодих учителів, учителів — практиків.

×