Category Archives: Общая педагогика

Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення ОНЛАЙН

Лозниця B.C. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: «ЕксОб», 2001.-304 с.
Навчальний посібник містить основні теми дисциплін «Загальна психологія» та «Дидактика». У ньому розглядаються механізми психічних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавальні процеси, методи практичної психології, зв’язок між психологією та педагогікою, історичні аспекти розвитку освіти в Україні та історичні форми навчання, зміст освіти, види, методи, принципи і контроль навчання, організація навчання у вищій школі.

Фіцула М.М. Педагогіка: підручник для вузів ОНЛАЙН

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 528с.
У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школіз урахуванням сучасних досягнень педагогіки і психології, досвіду розбудови та особливостей сучасного реформування української школи.

Гуржий А.Н. и др. Дистанционное обучение. Технологические платформы ОНЛАЙН

Гуржий А.Н. и др. Дистанционное обучение. Технологические платформы. — К., 2004. — 224с.
Данное издание содержит методические материалы по разработке и развертыванию программ дистанционного обучения и ориентировано на специалистов, внедряющих новые информационные, телекоммуникационные технологии в сферу образования. Оно может быть полезно педагогам, психологам, методистам-экспертам, а также менеджерам, разработчикам, специализирующимся в области создания и внедрения учебных приложений услуг дистанционного обучения. В книгу включен ряд методик по развертыванию ряда электронных сервисов и приложений на глобальных телекоммуникационных сетях.

Гриценко В.И. и др. Дистанционное обучение: теория и практика ОНЛАЙН

Гриценко В.И. и др. Дистанционное обучение: теория и практика. — К.: Наукова думка, 2004. — 375с.
В монографии рассмотрены проблемы использования прогрессивных информационных и коммуникационных технологий для развития дистанционной формы обучения, осуществления когнитивной деятельности в образовательных организациях нового типа. Освещены вопросы методологии проектирования и реализации дистанционного обучения на основе формирования унифицированной дескриптивной модели системы гибкого дистанционного обучения для конкретного учебного процесса.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник ОНЛАЙН

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 375с.
Словник містить узагальнену й систематизовану інформацію з теорії і практики навчання та виховання. Розглянуто широке коло понять й термінів, які стосуються навчально-виховного процесу, нові педагогічні теорії й концепції, категорії. Всього словник містить близько 3000 статей.
Словник визнано одним із найкращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним фондом «Відродження» в рамках програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

×