Category Archives: Світова література для школярів

Джежелей О. В. Литературное чтение: учебник для 4 класса с обучением на русском языке

Литературное чтение. Русский язык : учеб. для 4 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / О. В. Джежелей, А. А. Емец. — Х. : Издательство «Ранок», 2015. — 192 с.
Данный учебник завершает систему учебников по литературному чтению для начальной школы. Содержание и построение учебника отвечает требованиям государственной программы для четвертого года обучения. Учебник универсален и может быть включен в процесс обучения четвероклассников, даже если ранее учащиеся обучались по другим учебным комплектам.

ДПА 2013. Сборник заданий для ГИА по интегрированному курсу «Литература (русская и мировая)» для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке для 9 класса ОНЛАЙН

ГИА 2013. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по интегрированному курсу «Литература (русская и мировая)» для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке: 9 класс / сост. : Л.А. Симакова, В.В. Снегирева. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Государственная итоговая аттестация по интегрированному курсу «Литература (русская и мировая)» в 9 классе включает задания по русской и мировой литературе, направленные на проверку знания текстов, героев, сюжетно-композиционных элементов, идейного смысла, художественных достоинств изученных произведений, а также способности девятиклассников к самостоятельному анализу и оценке произведений художественной литературы.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури для 11 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури: 11 клас / уклад. : К.В. Таранік-Ткачук, С.П. Фоміна. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
На сучасному етапі розвитку освіти перевірка знань за допомогою тестування дозволяє вчителю вирішити низку важливих завдань: перевірити результати навчальних досягнень великої кількості учнів з багатьох тем і розділів програми водночас; об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу; під час атестації створити однакові для всіх школярів умови; автоматизувати процедуру перевірки результатів.

ДПА 2013. Світова література 9 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації ОНЛАЙН

Світленко О. I. Світова література. 9 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації за курс основної школи.— Тернопіль: Підручники і посібники
У посібнику подано орієнтовні відповіді на завдання Державної підсумкової атестації за курс основної школи. Вони укладені згідно з чинною програмою зі світової літератури середньої загальноосвітньої школи. Відповіді на завдання сформульовано на основі підручників та посібників, які вийшли останніми роками в Україні.
Для учнів 9 класів.×