Category Archives: Украинская литература

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою для 4 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : 4 клас / уклад. : О.В. Вашуленко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013.
Державна підсумкова атестація з читання проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. Зміст контрольних робіт розроблено на основі вимог програми з читання для 1-4 класів за змістовими лініями Програми для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи. — К.: Початкова школа, 2006; 2007.

ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури для 9 класу ОНЛАЙН

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури: 9 клас / уклад. : Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова. – К.: Центр навч.-метод, л-ри, 2013.
Державна підсумкова атестація з української літератури в 9-му класі за курс основної школи проводиться у 2012/2013 н. р. у формі тестування. Його мета — перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев’ятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів.

Авраменко О. М. Українська література: Міні-конспекти для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2013 ОНЛАЙН

Авраменко О. М. Українська література: Міні-конспекти для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. — К., 2012. — 168 с.
Посібник призначений для опрацювання учнями матеріалу після прочитання художнього тексту. У міні-конспектах подано ключові слова, якими визначено літературний рід, жанр твору, особливості стилю, зазначено його тему та ідею. Основну частину посібника становить цитатний матеріал і літературні диктанти.
Видання призначене для якісної підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури.

ДПА 2013. Українська література 11 клас: відповіді до державної підсумкової атестації ОНЛАЙН

ДПА 2013. Українська література: 11 клас. Відповіді на завдання державної підсумкової атестації за курс основної школи. (розв’язки, розв’язання до ДПА 2013).- X.: Момот А. О., 2013.
Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації з української літератури, містить відповіді до всіх завдань з видання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас»ДПА 2013. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури 11 клас ОНЛАЙН

Коваленко Л.Т. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури : 11 клас / Л.Т. Коваленко, Н.В. Михайлова. — К. : Центр навч.-метод, л-ри, 2013. — 160 с.
Збірник завдань для державної підсумкової атестації укладено відповідно до чинної програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів України.
Тривалість виконання тесту — 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).

×